پیشرو در توسعه ی فردی و تربیتی

رایگان

انواع اعتماد به نفس

در این آموزش به مفهوم اعتماد به نفس پرداخته شده و انواع گروه بندی های اعتماد به نفس بیان شده

رایگان

مشاوره ی پیش از ازدواج

موضوع این آموزش مشاوره‌ی پیش از ازدواج است و معیار های درست ازدواج و معیار های چهارگانه را بیان می

آخرین دوره ها
رایگان

گفت‌وگوی مانا

در این آموزش به بیان یک روش گفتوگو برای زوجین پرداخته شده که مونجر به بهبود روابط زوجین می شود

رایگان

زوج درمانی

در این آموزش به بیان برخی از مشکلات و اختلافات زوجین و برخی از اختلالات شخصیت بیان شده است.

رایگان

افسردگی

در این آموزش در خصوص چیستی افسردگی و انواع آن صحبت شده است و علائم آن بررسی شده است.

آخرین مقالات